Лауазымықойылатын талаптар
Аула жинаушыбілімі – жалпы орта; Жұмыс тәртібі
толық жұмыс күні; Жұмыс тәжірибесі
Жұмыс өтілі қажет емес ;
Өндірістік үй-жайларды жинау; Қоғамдық аймақтар мен қызметтік үй-жайларды жинау; Жеке қасиеті
Дербестік және жауапкершілік;
СантехникБілімі: жалпы орта Жұмыс тәжірибесі: 1 жыл   Слесарлық жұмыстарды орындау; Желілер мен құбырлардың жай-күйін анықтау; Сумен жабдықтау және су бұру жүйесіне қызмет көрсету; Кәріз желілерін тексеру; Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінің ақаулықтарын жою;